Previous Page

Grave of the Fireflies (Hotaru no haka) (NR)

Cast: Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Yoshiko Shinohara, Akemi Yamaguchi

Runtime: 1 hr. 29 mins.

Genre: Animation, War