Previous Page

Promare ()

Cast: Ken'ichi Matsuyama, Taichi Saotome, Katsuyuki Konishi, Ayane Sakura

Runtime: 1 hr. 51 mins.

Genre: Animation, Action/Adventure