Previous Page

Platform (Zhantai) (NR)

Cast: Wang Hong-wei, Zhao Tao, Liang Jing-dong, Yang Tian-yi

Release Date: August 30, 2000

Runtime: 3 hr. 18 mins.

Genre: Drama